Blog nejen o fotografii...


..snaha o zachycení okamžiku, nálady..

čtvrtek 2. ledna 2014


Ztišení

..za humny


V jihozápadní části území obce Sviadnov se zvedá z okolní roviny 80-ti metrový kopec "ŠTANDL" na jehož vrcholu jsou pozůstatky drobnějšího středověkého opevnění. Zcela poškozené jádro hrádku je obehnáno valem a příkopem. V šikmě klesající chodbě, dosud průzkumně ověřované, byly nalezeny železné předměty, zlomky keramiky a kostí.
Uvažuje se o rekonstrukci ranně středověkého hrádku. Z okolí Štandlu existují rovněž archeologické objevy, a to střepy pravěkých nádob s volutami a železné šipky.


















úterý 15. ledna 2013


Přemítání nad religionistickou identitou člověka..

..vstřebáváno ticho a prosby odrážející a vracející se..
..po generace..

Poutní místo Hájek u Frýdku :
http://www.frydekimistek.cz/?q=node/4














Hřbitov Lískovec u Frýdku 












sobota 5. ledna 2013